Monday, March 9, 2009

Latar Belakang Tarian Zapin

Zapin merupakan tarian melayu yang berasaskan kesenian ARAB-PARSI yang telah disesuaikan dengan kesenian melayu.ZAPIN bermaksud 'gerak kaki' daripada perkataan al-Zafin.Tarian ZAPIN bercorak persembahan atau pertunjukan.Gerak tarinya berasaskan kaki penari-penarinya.....Banyak Tarian MELAYU ciptaan baru mengambil rentak zapin sebagai irama tarian...

No comments:

Post a Comment